Úvod

 

Pěsničko, pěsničko, kvítím provoněná
po celičké zemi větrem roznesená.
V kolébce nás houpáš, o lásce nám zpíváš,
k hrobu nás provázíš, smutkem rozechvíváš.
Zazpívej o lásce, šohajka švarného,
když sa on žénit měl, na vojnu vzali ho.

(Anna Polášková, Ohlédnutí)